Jak přihlásit dítě do oddílu

Nejprve kontaktujte vůdkyni oddílu Amálii Nedbalovou. Po dohodě se pak můžete nezávazně přijít podívat na některou z družinových schůzek do naší klubovny. Závazně dítě přihlásíte ve chvíli, kdy vyplníte přihlášku, kterou dostanete na družinové schůzce, a zaplatíte registrační poplatek. Vaše dítě se pak stane nováčkem oddílu.