O skautském časopise

Časopis  Skaut je určen skautům a skautkám od 11 let, vychází pětkrát ročně a chodí všem členům přímo do jejich poštovní schránky v rámci zaplacené registrace. Časopis vybízí ke spolupráci družin, ale nabízí i jednotlivci možnost být se skautskou činností i mimo akce. 


Kliknutím na obrázek si můžete prolistovat jedno číslo a udělat si vlastní obrázek o časopise.


Internetový portál Teepek.cz je užitečným průvodcem volným časem nejen pro rádce družin, ale i pro starší skauty a skautky.


Časopis Světýlko se věnuje světluškám a vlčatům od 7 do 10 let, vychází pětkrát ročně a chodí všem členům přímo do jejich poštovní schránky. Jedná se o celobarevný časopis nabízející dětem činnost, která se neváže na program družinové schůzky, ale také soutěže pro celou družinu.


Kliknutím na obrázek se můžete podívat jak takový časopis vypadá.


Roverský kmen je časopis pro věkovou kategorii 16 - 24 let, vychází jako předchodzí časopisy pětkrát ročně do poštovních schránek členů. Časopis umožňuje prezentaci vlastní tvorby a zážitků, poskytuje konkrétní rady při vytváření vlastní kmenové činnosti aj.


Kliknutím na obrázek nahlídnete do časopisu roverského světa.
Skautský svět je časopis pro skauty a skautky nad 20 let, je vydáván především pročinovníky a oldskauty, kteří se chtějí podělit o svou inspirací, náměty na činnost a osobní růst. Umožňuje dospělým skautům a skautkám sledovat dění ve skautingu, zapojovat se do něj a být mu nápomocni. Přílohou časopisu je metodický materiál, který pomáhá vedoucím oddílů a dalším činovníkům při přípravě jejich programu.


K ukázce časopisu přejdete kliknutím na obrázek.