Trocha oddílové historie

Historie našeho oddílu se začala psát 19. února 1990, kdy Marie, Gwen a Lenka založily jeden z mnoha skautských oddílů, které se tou dobou po dvaceti letech zákazu znovu obnovovaly. Impuls, který je k založení oddílu vedl, byla jejich vlastní zkušenost z let, kdy samy skautovaly, tj. v letech 1968 - 1970. Oddíl si vydobyl své jméno – Duha, své první družiny - Vlaštovky, Poštolky a později i Ještěrky. V roce 1991 si po jednom deštivém výletě oddíl změnil název na nynější - Minnehaha. Naším oddílovým znakem se stal indiánský symbol vody, avšak pro zasvěcené členky oddílu má daleko hlubší význam.


Co to vůbec znamená Minnehaha?

Smějící se voda. Tak zní doslovný překlad z anglického originálu. (Laughing Water, v českém překladu od Josefa Václava Sládka pak Smavá voda).

Minnehaha byla Indiánka z kmene Dakotů a za ženu si ji vzal Hiawatha, hlavní hrdina Písně o Hiawathovi amerického básníka jménem Henry Wadsworth Longfellow. A jak už to v epických básních s hrdinkami bývá, byla to kráska k pohledání.

My si čítáme o Minnehaze a Hiawathovi při příležitosti výročí založení oddílu, a pro ty, kteří jsou líní číst dílo celé, je tady alespoň malá ukázka.


                    Jak tětiva je luku,                        Tak mladý Hiawatha
                    tak je muži družka-žena,               k sobě děl a uvažoval,
                    ač jím vládne, poslouchá ho,          přerůznými zmítán city,
                    ač jej táhne, sleduje ho,                nadějí a touhou, bázní,
                    ničímť jeden bez druhého.             stále sně o Minnehaze,
                                                                    o spanilé Smavé vodě
                                                                    v domovině Dakoťanů.