Šifrování

Metoda šifrování se používá při různých hrách nebo závodech. Pomocí šifrování můžeme zabezpečit různé zprávy, tak aby si je mohl přečíst jen ten komu je šifra určena. Navíc nám šifrování pomáhá bystřit naše smysly! Podstatou všech šifer je nějaký klíč, který pomůže zprávu rozkódovat.


Morseova abeceda (morseovka, morse)

Základní známou šifrou je morseova abeceda. Vymyslel ji Samuel Morse, který v roce 1887 uskutečnil první telegrafické spojení. I když později nahradilo morseovku rádiové vysílání, nám může sloužit dál. Písmenka abecedy nebo číslice se zaznamenávají v kódu, který se skládá z krátkých (tečka) a dlouhých (čárka) signálů. Je-li text v morseovce napsán na papíře, tak se jednotlivá písmenka oddělují šikmou čárkou /, slova dvěma // a konec zprávy /// třemi čárkami. Asi takhle: 

· · · — /  · · /  · · · //  · — — —/  · — /  — · — /  — · — — // — — / · — // — · / · — / · · · // — — — / — · · / — · · / · · / · — · · // · · · / · · · — / — — — / · — · · / · — /  · · · — / · — / — · — · / · · // · · · / · · / — — · / — · / · — / · — · · //  

Písmena

A · —        N — ·
B — · · ·     J · — — —
C — · — ·    
D — · ·      W · — —
E ·            T —
F · · — ·     Q — — · —            
G — — ·     U · · —
H · · · ·      CH — — — —        
I · ·           M — — 
K — · —     R · — · 
L · — · ·     Y — · — —       
O — — —   S · · ·
P · — — ·   X — · · —  
V · · · —     Z — — · ·

Čísla

0 — — — — — 5 · · · · ·
1 · — — — — 6 — · · · ·
2 · · — — — 7 — — · · ·
3 · · · — — 8 — — — · ·
4 · · · · — 9 — — — — ·