I. Přivolání pomoci

Co je potřeba říct, když voláme na tísňová čísla?

- své jméno
- místo a čas nehody
- popis situace - co se stalo
- počet raněných a charakter jejich
  poranění
- nejvhodnější přístupovou cestu
- další možná nebezpečí, která hrozí
- potřebu další pomoci (např. hasiči)

Nemusíš se bát, když zrovna nebudeš vědět, co máš říct, dispečeři se tě budou vyptávat a společně situaci zvládnete. Na některé z družinových schůzek si takový telefonát můžete vyzkoušet.   


Jaká jsou důležitá tísňová telefonní čísla?

- volání na všechna níže uvedená čísla je
  bezplatné
- zdravotnická záchranná služba 155
- hasičský záchranný sbor 150
- policie 158, městská policie 156
- jednotné evropské číslo pro tísňová  
  volání 112
- platí pravidlo, že pokud si nejsi jist komu
  zavolat, zavolej na kterékoliv výše
  uvedené číslo a zpráva bude předána 
  tam, kam patří

II. První pomoc

Osobní lékárnička

Osobní lékárnička sice nepatří mezi povinnou výbavu, ale je to určitě užitečná věc. Pokud ji máš u sebe, jsi připravený ošetřit drobná poranění sobě i svým kamarádům. Měla by obsahovat:

2 sterilní obvazy, obinadlo, tejpovací náplast (bez polštářku), polštářkovou náplast (je-li expres, netřeba mít nůžky), nůžtičky, jehla a pinzeta (např. na vyndání třísky), několik špejlí do uší (takové ty s vatou), desinfekce (jodisol), zbytek kalciové masti.

Chceš se dozvědět více o první pomoci? 

Klikni na červený kříž a najdi, co chceš vědět. Pokud si chceš u učení první pomoci také hrát, navštiv "První pomoc s bernardýnem". Stejně tak se můžeš na mnohé zeptat svých vedoucích. A určitě  si i něco z první pomoci vyzkoušíme "nanečisto" při nějaké společné akci.