Bezvědomí

Kdy člověk upadne do bezvědomí?

- při úrazech, především při poranění hlavy
- při otravách plynem či jinými toxickými látkami
- při infarktu, cukrovce, epilepsii
- při zásahu elektrickým proudem, bleskem
- je to stav, kdy člověk nereaguje na vnější podněty

Co mám dělat, když najdu člověka v bezvědomí?

- okamžitě volat lékařskou pomoc
- při bezvědomí hrozí nebezpečí, že se dýchací cesty zablokují zvratky nebo zapadlým
  jazykem
- uložit postiženého na záda a zaklonit hlavu
- zkontrolovat, zda dýchá (vyčistit ústní dutinu) a tepe mu srdce
- pokud nedýchá a tepe mu srdce, zahájit umělé dýchání
- pokud nedýchá a netluče mu srdce, zahájit umělé dýchání a masáž srdce
- pokud dýchá a tepe mu srdce, uložit postiženého do stabilizované polohy
- pokud dýchá s jistými obtížemi, vyčistit znovu ústní dutinu a uložit ho do
  stabilizované polohy
- nikdy se nesnažíme s postiženým příliš hýbat nebo ho přemisťovat