Krvácení

Jak ošetřit člověka, který krvácí?

- krvácení je stav životu nebezpečný
- okamžitě volat lékařskou pomoc
- položit postiženého 
- na ránu přiložit celý obvaz, kus tkaniny a pevně přitisknout
- pokud není po ruce vhodný kus látky, stlačit krvácející ránu holou rukou
- důležité je udržovat stále silný tlak
- zvednout krvácející ránu nad úroveň srdce
- pokud je rána na hlavě nebo na krku, zvednout a podložit hlavu i ramena
- prosakuje-li krev tkaninou, přiložit na ni další látku a stlačit ránu silněji

Jak vypadá tlakový obvaz?

- pokud nejsme na ošetřování sami, může jeden držet krvácející ránu a druhý vytvořit
  klasický tlakový obvaz
- nejdříve připravíme první sterilní vrstvu (sterilní obvaz, čistá látka), která přijde
  přímo na 
ránu
- na ni tlaková vrstva (např. celý obvaz v ruličce)
- pak pevně přitáhneme obvazem obě vrstvy k ráně
- pokud krev prosakuje, přidáme další tlakovou vrstvu a opět pevně zavážeme
- do tlakové vrstvy můžeme přidat i tvrdý předmět (např. minci), aby tlak byl silnější