Zlomeniny
Jak poznám, že se jedná o zlomeninu?

- všechny typy zlomenin se projevují velkou bolestivostí, omezenou pohyblivostí,  
  zduřením, otokem a podlitinou, deformací končetiny
- přesto se na první pohled může někdy zdát, že o nic hrozného nejde
- je však nutné situaci nepodceňovat, někdy až rentgen ukáže, co se pod kůží skrývá

Jak ošetřit zlomeninu?

- přivolat lékařskou pomoc
- s postiženým manipulovat co nejméně

POZOR! Pokud je podezření na zlomeninu páteře (např. při pádu ze stromu, ze skály), s postiženým se nesmí hýbat, aby nedošlo k přerušení míchy a posléze k ochrnutí.

- obecná rada pro zlomeniny zní: je zapotřebí zlomenou ruku nebo nohu znehybnit, 
  uvést ji do klidu
- není-li to nezbytně nutné, nesnažit se zlomenou končetinu napřimovat (ale např. u 
  nohy, která je nepřirozeně ohnutá, je třeba natáhnout ji co nejvíce to jde a pak 
  teprve fixovat dlahami. Tento zákrok je dost bolestivý, ale je nutno zabránit tření 
  kostí sebe, což je ještě více nepříjemné.)
- pokud přijede pomoc na místo, není třeba vytvářet složité dlahy, ale především
  uložit postiženého do klidu a tepla

- při transportu je třeba chránit zraněnou část před otřesy, např. obložením zlomené  
  nohy polštáři nebo oděvem
- po celou dobu zraněného uklidňovat a pozorovat, jeslti se nedostává do šoku.

POZOR! Než se rozhodnete pro transport, vždy přemýšlejte o svých silách, jeslti jste schopni unést postiženého a jeslti mu tím ještě neublížíte. V případech, kdy se nejedná o přímé ohrožení života, je lepší přivést si posily a netrápit zraněného bolestí při nešetrném zacházení. 

Na co si dát pozor při vytváření dlah?

- jako dlahu lze použít cokoliv pevného a rovného
- dlaha by měla být dostatečně dlouhá tak, aby končetina byla znehybněna přes dva 
  klouby
- nepřitahovat příliš pevně, aby nebyl zaškrcen krevní oběh
- zlomenou paži je nejvhodnější znehybnit upevněním k tělu, u nohy slouží jako 
  přirozená dlaha druhá noha

Co dělat, když z rány vyčnívají kosti?

- v žádném případě se nesnažit kosti zatlačit zpátky
- přivolat lékařskou pomoc
- s postiženým manipulovat co nejméně, spíše netransportovat
- přiložit na ránu sterilní obvaz, neboť hrozí infekce
- zraněného uklidňovat a pozorovat, jestli se nedostává do šoku

A pokud postižený krvácí?

- přednostně zastavit krvácení, neboť to ohrožuje zraněného na životě
- poté postupovat jako u otevřené zlomeniny