Kroj

Skautský kroj je vnějším označením skautů na celém světě, avšak v každé zemi je trochu jiný. Kroj je v první řadě sjednocující prvek, každý, kdo ho má na sobě, se tím přihlašuje k ideálům skautingu. Kroj má, ale také řadu jiných důvodů, proč jej nosíme.

Za základní prvky kroje jsou považovány skautská košile a šátek. Samotný kroj by však byl neúplný bez odznaků, které k němu neodmyslitelně patří. Každý odznak o něčem vypovídá: o složení slibu, stupni zdatnosti či odborné zkoušce; o příslušnosti k místu, oddílu a družině atd.

Některé odznaky dostává členka od oddílu (šátek, slibový odznak, číslo oddílu, lístečky za roky v oddíle, šňůrku k píšťalce dle věkové kategorie) a některé si musí koupit sama (skautská košile, mezinárodní odznak WAGGGS, píšťalka, domovenka PRAHA, turbánek - spojuje se s ním šátek).

Nováčkům, a zejména světluškám, prozatím postačí jakákoliv košile světle hnědé barvy, starší členky by už měly mít oficiální kroj.

Kroj můžete koupit ve skautském obchodě JUN a kam našít jakou nášivku poradí chytrý program